Skriv ut sidan

Krönika: Smulor värda tusentals kronor

 20140226

En städerska i italienska staden Bari har ställt till med en rejäl röra. Hon slängde av misstag konstverk med ett samlat värde på 100 000 kronor. Orsaken var att hon inte kunde skilja konsten från skräp. Ett av konstverken som fick smaka på kvasten bestod av utspridda kaksmulor. Kan hon verkligen klandras för sin behandling av ett sådant verk? Att avlägsna smulor ingår ju i hennes arbetsbeskrivning.

Text: Tim Sterner

 

Det här för tankarna till en fråga som diskuterats många gånger. Vad är konst? Vart drar vi gränsen mellan konst och värdelösa ting? Många konstnärer menar att kontexten avgör. Ett exempel är Marcel Duchamps ökända konstverk Fountain från 1917 som utgjordes av en signerad urinoar. Den presenterades förvisso i en annorlunda vinkel, men majoriteten av betraktarna hade stora svårigheter att acceptera det som konst. Det var ju en urinoar?

Även i litteraturhistorien finns verk som fått människor att diskutera gränslinjen. Den anti-militäriska poeten Åke Hodell gav 1965 ut boken Bruksanvisning för symaskinen Singer Victoria. Som titeln kanske avslöjar var det just detta. En bruksanvisning. Det enda tillägget Hodell själv gjorde var att han skrev ordet ”Roman” på omslaget.

Det här är ett fenomen som länge fascinerat mig. Hur något uppfattas olika beroende på vilken kontext de placeras i. Detta gäller ju även oss människor. Sammanhanget påverkar vilka vi är. Eller rättare sagt vilken version av oss vi är. Vi uppfattas olika beroende på vilken social situation vi befinner oss i.

När den där städerskan i Bari tolkade konstverken som skräp gjorde hon en tolkning utifrån miljön. Om verken hade varit i en utställningslokal, som de var planerade att vara, hade hon förmodligen tolkat verken annorlunda. Eller åtminstone varit mer försiktig med vad hon städade undan. Konstbegreppet är brett, och blir ständigt bredare. Samtidigt blir gränslinjerna tunnare.

Jag drar även en parallell till den diskussion som blossat upp i Molkom kring det planerade konstverket på ortens blivande torg. Inom ramen för det arbetet talas det om onödiga ting som ändå är nödvändiga genom att det har ett personligt värde. Något som är skräp för somliga kanske är en klenod för någon som har ett minne kopplat till objektet. Så vad är konst? Och vad är skräp? Kanske är det så att allt är konst och att allt är skräp. Att värdet avgörs av varje enskild individ.

Nästa gång du ska sopa upp smulor från golvet kanske du bör stanna upp, och reflektera. Det kan vara konst värd 100 000 kronor.