- Det är mycket sång, dans och kreativt uttryck, säger Nova Wegerif, styrelse ordförande för Backa Friskola. - Det är mycket sång, dans och kreativt uttryck, säger Nova Wegerif, styrelse ordförande för Backa Friskola. Foto: Dan Isaksson

Nu öppnar Backa friskola

 20150130

Det tog cirka två år för Backa Friskola att gå från koncept till verklighet. Den andliga inriktningen särskiljer skolan från mängden och när skolan kör igång på måndag den andra februari har man nio elever.


– Vi hade fler intressenter från början. Men då processen drog ut på tiden så gick en del till andra skolor. Just nu har vi en gräns på tio elever, så vi kan ta in en extra, säger styrelse ordförande Nova Wegerif.

Även om det finns andra förskolor i Molkom så menar Nova att skolan ska vara ett komplement, inte en utmanare till andra skolor.

– Det viktigaste är att vi för in en andlig medvetenhet, det ska genomsyra allt, förklarar Nova. Vi använder oss nästan uteslutande av ekologiska produkter. Vi är mycket noga med att välja giftfria naturmaterial till bland annat möbler, leksaker och målar färger. Maten är ekologisk och vegetarisk.

Annorlunda inriktning
Utöver skolans grundare kommer ytterligare fyra lärare att jobba på skolan när den öppnar. Inför de nya anställningarna kommer all utbildas i en särskild pedagogisk metod, kallad, Non violent communication (icke våldsam kommmunikation), berättar Nova.

– Det bygger på lyssnande och att vara tydlig med vad man känner och behöver utan att lägga ansvaret på någon annan. Istället för att säga "du gjorde mig ledsen" så förklarar man hur man känner sig och vad man behöver.

David Göransson är en av de föräldrar som valde att sätta sina barn i Backa Friskola. En av anledningarna var skolans högt satta ambitioner. I deras verksamhetsplan står det att de på ett naturligt sätt vill inkludera "ceremoni, yoga, meditation, dans, sång och massage".

– Det finns ett uttalat mål att ge barnen mer utvecklingsmöjligheter. De vill integrera många olika sorters aktiviteter. Att barnen får odla tycker jag är viktigt, säger David.

Framtida utsikter
Nova menar att skolan har en önskan om att expandera. Anledningen till att de har en gräns på tio elever är för att de har för lite utrymme. Men först måste de installera en spiraltrappa för nödutgången.

– Man kan inte bära små barn med sig nerför en stege, säger hon.