Kårchefen Hans Larsson är nöjd att allt gått enligt planerna. Kårchefen Hans Larsson är nöjd att allt gått enligt planerna. Foto: Christoffer Tuulik

Brandstationen bygger för kvinnor

 20160204

Kvinnliga brandmän får ett eget omklädningsrum trots att Molkomsstationen bara består av män. En ny policy står bakom nybyggnationen. Kårchefen tror det kan locka kvinnor till deltidskåren.

Text och foto: Christoffer Tuulik


 

- Det ska inte vara något hinder om kvinnor vill arbeta hos oss, säger kårchefen Hans Larsson.Efter en ny policy från räddningstjänsten i Karlstadsregionen ska alla deltidsbrandkårer ha omklädningsrum för både kvinnor och män.
I dagsläget arbetar få kvinnor inom räddningstjänsten och ingen på Molkomsstationen.
– Men det ska inte hindra kvinnor att få arbeta här. Nu har vi snart ett omklädningsrum tillgängligt, säger kårchefen Hans Larsson.

I samband med att brandstationen byggs ut renoveras de äldre delarna av lokalen. Senaste renoveringen gjordes för 15 år sedan när stationen byggdes ut med konferensrum.
– Det är välkommet hos kåren, ett nytt motionsrum och alla utryckningskläder kommer att finnas på samma ställe, säger han.
Utryckningskläderna har tidigare varit samlade i garaget, något som inte är bra ur arbetsmiljösynpunkt. Hans menar att det har funnits risk att någon kläms i garageportarna eller skadas i samband med utryckning, eftersom brandmännen byter om bredvid brandbilarna.

Budgeten för nybyggnationen är satt till 3,5 miljoner kronor, de övriga lokalerna som renoveras går under en annan budget. Eftersom Karlstad kommun äger lokalerna så är det de som betalar notan.
Andreas Krape arbetar som snickare och är lagbasen på bygget som Skanska upphandlade.
– Det har gått smärtfritt, trots den bistra kylan. De går från tegel till trä och det innebär rätt mycket arbete, säger han.
Den nybyggda delen beräknas stå klar i april om allt går enligt planerat.