IVPA-larmen väntas sjunka

 20160205

I väntan på ambulans utgör hälften av deltidsstyrkans uttryckningar i Molkom. Nu kan statistiken eventuellt sjunka eftersom att landstinget i december investerade i en bedömningsbil för icke akuta larm.

Text: Christoffer Tuulik


 

Deltidsstationen i Molkom får ungefär 175 larm per år, 130 av dem är i väntan på ambulans-larm. Det visar ny statistik från Räddningstjänsten Karlstadsregionen från 2011-2014.
En ny bedömningsbil rullar sedan december i Karlstads landsbygd. Prehostpital bedömningsresurs, är namnet på den nya bilen som är en del av landstingets nya utvecklingsplan. Syftet är en mobil bedömningsenhet som ska avlasta den reguljära ambulansverksamheten med ickeakuta larm.
- Klassar de ner larmen så blir det mindre jobb, det beror ju helt på SOS-operatören som tar emot larmsamtalen och avgör vilken prioritet ett larm får, säger Hans Larsson vid Molkoms räddningstjänst.

Från och med årsskiftet ska brandmästaren i regionen avgöra om en ambulans eller IVPA-bil skickas ut. Hans menar att i väntan på ambulans är en service för medborgarna och behovet är ibland livsnödvändigt stort på landsbygden.
- Vi är väldigt isolerade med mycket skog, det tar lång tid för ambulanser från Karlstad eller Filipstad att komma fram till hushåll i Molkom. Vi ligger tjugo minuter från Karlstad, så på det sättet har patienterna fått det bättre sedan vi började med IVPA, säger Hans.
21 personer uppdelat på fyra grupper utgör styrkan på Molkomsstationen. Enligt Hans blir det ungefär 15 utryckningar per år för varje brandman.

 

Fotnot: IVPA står för "I väntan på ambulans"