Nöjda resenärer i Värmland Foto: Christian Hultgren

Nöjda resenärer i Värmland

 20160209

Kollektivtrafiken i Värmland toppar listan sett till antal nöjda resenärer. Detta enligt en undersökning som Svensk kollektivtrafik har gjort. 88 procent av de resenärer som reser med Värmlandstrafik och Karlstad buss har uppgett att de är nöjda med kollektivtrafiken. Totalt har 1200 personer svarat på undersökningen i åldrarna 15-75 år.
– Det är glädjande och stimulerande för oss att våra resenärer år efter år ger oss höga betyg både när det gäller kundnöjdhet och hur personalen uppträder. Det visar att vi är på rätt väg med arbetet att hela tiden utveckla och förbättra länets kollektivtrafik, säger
Värmlandstrafiks vd Lars Bull till deras hemsida.

För femte året i rad hamnar Värmland på topp fem i undersökningen. När det kommer till punktlighet ligger de dock inte lika högt. Där hamnar de på en 16:e plats. Totalt kör Värmlands trafik 54 turer mellan Molkom och Karlstad dagligen.