Kommunen sänker bidrag efter flytt

 20160210

Kommunen minskar det årliga verksamhetsstödet för Glumseruds bygdegård med 4 000 kronor. Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut kommer bygdegårdens stöd under året uppgå till 6 000 kronor. Att det tidigare bidraget på 10 000 kronor, som bygdegården fått årsvis under flera år, drogs tillbaka är för att kostnaderna har minskat.

Bygdegården såldes i januari och föreningens verksamhet flyttades till IFK Hedens klubbhus på Hedens IP. För driften av klubbhuset, som bygdegårdsföreningen sedan tidigare äger, får de ett årligt bidrag på 40 000 kronor. Enligt beslutet kommer flytten innebära att kostnaderna på sikt minskar för föreningen. Samtidigt meddelar föreningen att verksamheten kommer att utökas.

Verksamhetsstödet benämns kommunalt stöd till hembygds- och bygdegårdsföreningar.