Kommunen ser över medborgarförslag

 20160218

Karlstad kommun fick i höstas in ett medborgarförslag om att belysningen längs Molkomssjön behöver förbättras. Nu har kommunen beslutat sig för att se över förslaget.

 

Teknik- och fastighetsnämnden bifaller den del av
medborgarförslaget som gäller belysning vid fotbollsplanen/lekparken vid
Krakerud och att förvaltningen ska beakta den delen som gäller belysning
av gång- och cykelbanan längs Molkomsjön i framtida belysningsplanering, skriver de i ett pressmeddelande.