Nytt valsystem i kommunen

 20170123

Karlstads kommun föreslås bli en valkrets. Henrik Lander (C) tycker att det är rättvisare för Molkomsborna.

Förslaget innebär att hela Karlstad blir en valkrets istället för två. I dag uppdelas Karlstads kommun i två valkretsar, östra och västra.

Valnämnden föreslår att Karlstad ska införa ett enkretssystem för kommunalvalet. Om Karlstad hade haft det valsystemet 2014, hade resultaten varit annorlunda. L och KD skulle tappa varsitt mandat, medan mandaten till C och S skulle höjas.

Henrik Lander (C) är den enda Molkomspolitikern som är insatt i förslaget och han är väldigt positiv till förändringen.

− Det nya systemet innebär att det blir rättvisare för Molkomsborna. Enkrets-valsystem är bra mandatmässig för alla områden i Karlstad. Alla partier är överens om det nya förslaget, säger Henrik Lander (C).

Kommunen gjorde en utredning där det visade sig att de mindre partierna missgynnas av en krets.

MT har kontaktat några andra Molkomspolitiker och ställt frågor om förslaget, men ingen av dem kände till det eller hade några synpunkter på en framtida gemensam valkrets för hela kommunen.

Lena Nilsson (S): "Jag är sjukskriven och jag har inte riktigt koll på det".

Michael Karlsson (S): "Spontant, är det bra för demokratin. Men jag har inte sett det här förslaget".

Malina Arp (MP): " Jag har inte koll på det".

Patrick Benaubou (M): "Jag avstår att kommentera frågan då jag besitter för lite vetskap om ämnet".

Britt Engqvist (SD): "Jag vet inget om förslaget över huvud taget. Jag är nämndeman i Värmlands tingsrätt. Jag kan inte läsa det heller, för min dator funkar inte och den ska lagas".

Text: Herish Naseri