Hagelstänken på den skjutna vargen gör att man misstänker att vargen inte skjutits på ett lagligt sätt menar Tomas Meijer. Hagelstänken på den skjutna vargen gör att man misstänker att vargen inte skjutits på ett lagligt sätt menar Tomas Meijer. Foto: Naturskyddsföreningen

Misstänkt illegal vargjakt

 20170124

En av vargarna som sköts i Brattfors-reviret kan ha utsatts för illegal jakt. Den hade hagel i kroppen.
– Det är inte rätt att skadeskjuta varg, Det är bättre att skjuta den på ett ärligt sätt, säger spårningsansvarige Lars-Erik Petterson i Älvsbacka jaktlag.

Alla vargar som skjutits under länsstyrelsens licensjakt 2017 har nu obducerats. Där framkom att hagel hittats från en äldre skottskada på en av vargarna. Det är hagel från tolv olika sår i muskulaturen som påvisats. Hagel är spridda från bakdelen till huvudet.

– Eftersom såren redan var läkta, har skadan tillkommit minst två till fyra veckor innan skjutningen. Vi misstänker Illegal jakt säger Tomas Meijer, rovdjurssamordnare, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Händelsen är polisanmäld och mer svar får man när DNA blir fastställt om vilken varg det rör sig om.
Vargen sköts av ett av jaktlagen i Lamossens älgskötselsområde.

– Vi sköt den varg som redan hade skadeskjutits innan, men det såg vi inte då, säger Lars-Erik.
Hur ser du på det att det kan handla om illegal jakt tidigare?

– Folk vill ju inte ha vargen i den omfattningen som är nu. Det är fel att ingen lyssnar på de som bor på landsbygden, det leder till illegal jakt fortsätter han.

– Men det är inte rätt att skadeskjuta varg, Det är bättre att skjuta den på ett ärligt sätt.

I Brattfors rörde det sig om sex vargar som skjutits genom licensjakt, en fjolårsunge och fem vuxna djur.

– De sa att vi skulle tömma Brattforsreviret på sex vargar. Men redan dagen därpå syntes nya vargar där. Om vi skulle tömma reviret borde vi skjuta 4-5 vargar till, säger Lars-Eric Pettersson

Text: Anna Hernström