Kommunalrådet Andreas Pettersson (C) deltar under det tre timmar långa mötet Kommunalrådet Andreas Pettersson (C) deltar under det tre timmar långa mötet Foto: Jiyan Behrozy

Fortsatt kamp om trygghetsboenden

 20170210

Pensionärerna tycker att det är dags för Karlstads kommun att börja prioritera frågan om trygghetsboenden. Kommunalrådet Andreas Pettersson (C) lovar att kontakta banken de närmaste dagarna för att se över vilka krav den har för att finansiera bostadsbyggande i kransorterna.


I går eftermiddag, torsdag, samlades ett antal personer från föreningarna Norsbygdens framtid, Mera Molkom, Väse framtid, Pensionärsrådet – SPF, och Pensionärsrådet PRO i Granberga vårdboende för att diskutera byggandet av trygghetsboenden. Andreas Pettersson (C) deltog för att berätta hur långt kommunen kommit i frågan.

Första steg har tagits

- Jag vill fråga dig Andreas, vad har Karlstads kommun för vision för glesbygden och vad vill ni göra av Karlstads ytterområden, frågar Monica Gustafsson som sitter i styrelsen för Norsbygdens framtid.

Kommunalrådet säger att han ska prata med banken och undersöka möjligheter för lån till att bygga trygghetsboenden som de äldre i bygderna önskar. Men Andreas Pettersson tror inte att det blir lätt. Banken vill inte låna ut pengar till områden som inte är marknadsekonomiska.

Drivit frågan länge
Andreas Petterson är medveten om att seniorföreningarna och andra aktörer från bygden drivit frågan om trygghetsboenden i tio år.

Hasse Abrahamsson, från Norsbygdens framtid och ordförande under mötet är skeptisk till kommunens hållning:

-Jag undrar vem som har det övergripandet ansvaret för landsbygden? Det är väl kommunen? Hur länge ska det bara vara fokus på centrum? Det bör även vara fokus på att bygga samhällen här, det håller inte med att folk jobbar inne i city och sover i bygden, säger han.


Flera diskuterar frågan
Det är inte bara Karlstads kommun som är delaktiga i diskussionen om trygghetsboenden. Även KBAB, banken och andra organisationer måste vara överens och komma fram till lösningar för att det ska byggas trygghetsboenden.

-Den här frågan ligger på vårt bord och den är prioriterad, det finns en dubbel markanvisning som kommer i februari. Tanken är att det ska byggas 12 hyreslägenheter i varje kransort. Men inte i trygghetsboendeform. Det vi behöver jobba mer med i kommunen är synsättet på ytterområdena. Fler företag behöver växa här, säger Andreas Pettersson.

 

Text: Jiyan Behrozy