Johan Hagengren är idrottslärare i årskurs 4-9 och mentor för årskurs 8 på Nyeds skola. Johan Hagengren är idrottslärare i årskurs 4-9 och mentor för årskurs 8 på Nyeds skola. Foto: Afsaneh Anderssson

Elever vill ha mer idrott i skolan

 20170211

Nyeds skola har två idrottslektioner per vecka. Både lärare och elever tycker att eleverna behöver röra på sig mer.


Jesper Fritz, forskarstuderande vid Lunds universitet, har gjort en undersökning som visar att killar behöver röra på sig varje dag. Enligt undersökningen blir de mer koncentrerade i skolarbetet och får bättre resultat i sina slutbetyg.

Johan Hagengren, idrottslärare på Nyeds skola, håller med om undersökningen, men tillägger:

– Flickor skulle också må bra av att röra sig varje dag även om man inte sett några tydliga effekter i undersökningen. Jag har min kursplan att förhålla mig till. Två lektioner per vecka, 100 minuter totalt, 50 minuter per pass i veckan. Blandat med tjejer och killar såklart.


För få lektioner
Men Johan anser att idrottslektionerna i skolan är för få och det håller lärare och eleverna med om.

Stor klyfta
Skillnaderna mellan elever som är vältränade och de som inte alls tränar är stor. Klyftan har ökat, det är färre som är i mitten, antingen är eleverna mycket tränade eller inte alls. Han anser att det vore bra med fler idrottslektioner per vecka.

Fler killar rör sig
Johans upplevelse är att det är fler killar som idrottar på fritiden. När de rör på sig så frigörs endorfiner och det hjälper dem att koncentrera sig på andra lektioner, till exempel matte

Text: Afsaneh Andersson