Hälsoskydd mot fågelskit Foto: Anna Hernström

Hälsoskydd mot fågelskit

 20170212

 

Inom en tvåårsperiod ska ett skydd över vattentornet i Molkom byggas. Det kommer att sitta över inspektionsluckan för att stoppa fågelskiten.

— I Molkom har vi en längre tid haft problem med fågelbajs som kommer ner genom inspektionsluckan. Det är en miljö- och hälsorisk för arbetarna som kommer hit för tillsyn, säger Peter Brattström, ingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen. 

Text: Anna Hernström