Missnöje bland deltidsbrandmännen Foto: Räddningstjänsten i Karlstad

Missnöje bland deltidsbrandmännen

 20170215

Det nya löneavtalet ger deltidsbrandmännen ett nytt och sämre villkor. Det har gjort att många deltidsbrandmän runt om i Sverige har sagt upp sin tjänst.

Det är cirka 100 brandmän i Karlstadsregionen som berörs av det nya avtalet. I Molkom jobbar 20 berörda deltidsmän som brandmän.

— Det är ett skamligt erbjudande. Det skulle innebära en samhällsfara om brandmännen säger upp sig, menar Hans Larsson, stationschef på brandkåren i Molkom.
I dagsläget har han inte hört om några uppsägningar bara missnöjda kollegor. Det görs förhandlingar på lokal nivå.

— En uppsägning av personal skulle vara svårt att ersätta. Ett avtal ska leda till löneförhöjning, inte till något sämre, menar Hans Larsson.
Det hela handlar om att OB tilläggen och semesterersättningen försämras.

— Förut hade vi till exempel en veckas beredskap på ordinarie semester med dubbelt betalt. Under den veckan fick vi hålla oss hemma. Nu har villkoren ändras så pengamässigt kommer vi förlora ungefär en tusen lapp under semestern.
Hans Larsson hoppas att förhandlingarna kommer tas upp på stor nationell nivå så högre parter löser upp det hela. Han avslutar med att han söker efter två nya brandmän till Molkom.

Text: Anna Hernström