Rävskabb hot mot vargar

 20170216

En allvarlig hudsjukdom har smittat vargarna i Brattforsreviret. Nyligen sköts en varg som var så illa skadad av rävskabb att den ändå hade självdött.
– Flera vargar i området har setts med samma sjukdom, berättade jaktkonsulent Gunnar Glöersen på senaste Gubbfukost-mötet i Molkom.

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är rävskabb en av de hudsjukdomar som är vanligast hos hundar idag. Den orsakas av parasitkvalster, som kan infektera andra djurarter och även människor. I Brattfors sköts nyligen en varg med denna sjukdom. Enligt Gunnar Glöersen, finns det ännu en varg i Sutterhöjden med lika uttalad skabb.

– Ingen har hittat den vargen än. Eventuellt är det så att den inte har klarat sig, menar han.

Reviret utraderas
Det kan vara så att Brattforsreviret är, eller kommer att bli, utraderat på grund av rävskabb.

– Ofta självdör vargarna av sjukdomen. I ett tidigare skede kan det läka ut på vissa vargar, men det vanligaste är att det leder till död, berättar Gunnar Glöersen.

Om vargen är helt naken av skabben bör man skjuta den, eftersom den lider och förmodligen kommer att självdö. Men om den enbart är fläckvist utsatt av sjukdomen kan man låta den vara. Eventuellt finns det då en möjlighet att det då läker ut, menar han.

– Det verkar som att den vargen med rävskabb som sköts har en hel familj med samma parasitsjukdom. Vi har sett det på flera vargar i området.

Artspecifika parasiter
Rävskabb är så kallade artspecifika parasiter som helst sätter sig på hunddjur. Vissa djur har hunnit anpassa sig till skabben, och på dessa platser dör enbart 10-20 procent av sjukdomen. I Molkom är fallet annorlunda och vargarna här verkar ha mycket lägre motståndskraft, berättar Gunnar Glöersen.

Mycket smittsamt
Enligt SVA smittar kvalstren genom direkt kontakt med redan smittade djur, men även indirekt genom att skabbkvalstret överlevt en kortare tid på platser där de infekterade djuren vistats. Hundar och vargar uppsöker platser där smittade rävar varit och blir då smittade. En infekterad räv har ofta stora mängder kvalster vilket gör dem till effektiva smittspridare. Parasiterna kan även smitta människor.

Text: Helena Johansson