Missionshuset i Älvsbacka

 20090304

FÖRENINGSINFO

Drygt tjugo personer samlades i Älvsbacka sockenstuga igår kväll för att diskutera Missionshuset. Sen början av 2008 finns det en grupp som intresserat sig för Missionshusets bevarande. Gruppen har nu blivit informerad om att Missionsförbundet Värmland/Örebro fått ett anbud på huset.
Mötet beslutade att kontakta missionsförbundet för vidare diskussioner om ett övertagande lokalt genom att bilda en förening, fristående eller under Älvsbacka Hembygdsförening.
På mötet bildades en interimsstyrelse och flera personer var villiga att att hjälpa till med det praktiska.
I första hand ska Missionshuset bevaras i nuvarande skick och inte satsa på en upprustning för uthyrning eller aktiviteter.
Det gamla missionshuset ligger utefter väg 240 strax innan man kommer in till Älvsbacka. Eftersom missionsförbundet inte vill ansvara för huset längre finns det risk för att huset förfaller om ingen annan vill ta över det.
Bengt Petersson

Närliggande föreningar är välkomna att informera om sin verksamhet på molkomstidning.se